Úvod

Úvod
Úvod 2021-05-19T11:45:43+02:00

KC BAA, družstvo IČO: 50963724, si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy sídla družstva k 01.10.2019

Nová adresa sídla družstva je : Niklová 4313, 926 01 SEREĎ

Prosíme Vás, aby ste  novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii a to s platnosťou od 01.10.2019.

KC BAA

Koordinačné centrum pre batérie a akumulátory

Družstvo je koordinačným centrom pre vyhradený prúd batérie a akumulátory podľa § 31 Zákona o odpadoch. Toto koordinačné centrum je založené na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejnenej na webovom sídle ministerstva. Obchodné meno družstva je: KC BAA, družstvo, so sídlom Niklová 4313, 926 01 SEREĎ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Predmetom činnosti družstva je plnenie funkcie koordinačného centra pre vyhradený prúd batérie a akumulátory § 31 Zákona o odpadoch.

Členovia koordinačného centra KCBAA:

 • MACH TRADE, spol. s r.o., Nikova ulica, 92 601 Sereď,
 • INSA, spol. s r.o., Nikova ulica, 92 601 Sereď,
 • ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava,
 • SLOVMAS, a.s., Na Paši 4, 821 02 Bratislava,
 • Spoločný baterkový systém, n.o., Párovská 44, 949 01 Nitra,
 • E-cycling s.r.o., Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica,
 • NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
 • SEWA, a.s., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava,
 • POWER BATTERY, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica.

  Klientska linka

  Vaša správa, otázky, informácie